รับซื้อขายฝากที่ดินเกาะพะงัน

รับ ซื้อฝาก ขายฝากที่ดินเกาะพะงัน
เราให้บริการรับขายฝากที่ดินเปล่า จำนองที่ดินเปล่า ในทุกทำเลทั่วเกาะพะงัน โดยเฉพาะที่ดินเปล่า ที่อยู่ในเขตชุมชน ย่านการค้า และแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับพิจารณาวงเงินสูงเป็นพิเศษ

คิดอัตราดอกเบี้ย
พิเศษด้วย…อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพียง x.xx บาท เท่านั้น !!!

คิดอัตราการชำระ
การชำระสินเชื่อท่านจะชำระดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตลอดจนครบสัญญา แต่หากครบสัญญาแล้วท่านลูกค้ายังไม่พร้อมไถ่ถอน ท่านยังสามารถขยายเวลาขายฝากได้ตลอดตามความต้องการของท่าน

เราประเมินราคาและการทำสัญญายุติธรรม
เราพิจารณาจากราคาซื้อขายในท้องตลาด พร้อมทั้งตรวจสอบจากราคาประเมินของกรมที่ดินและในขั้นตอนการทำสัญญาเราจะดำเนินการ ณ.สำนักงานที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

Facebook Comments


ตลาดสื่อกลาง ซื้อขายที่ดินบนเกาะพะงัน cheapplot.com : sitemap